hangover

    noun
  1. [després d'un excés d'alcohol] ressaca.
  2. to have a hangover tenir ressaca.
  3. to sleep off a hangover dormir la mona.
  4. [something that remains from the past] resta, vestigi.
  5. hangovers from Soviet times vestigis de l'època soviètica.