knock

Pronúncia: nɒk
  noun
 1. [blow] cop, batzac, patacada, truc.
 2. [at door] truc, pic, tust.
 3. Automobiles pet, cop.
 4. [in collision] xoc.
 5. he got a knock on the head va rebre un cop al cap, va rebre un tostorro.
 6. to get a nasty knock rebre un cop dolent.
 7. there's a knock at the door truquen a la porta.

 8. figurative cop, contrarietat.
 9. the team took a hard knock l'equip va rebre un cop fort, l'equip va rebre una pallissa.
 10. to get the knock slang enutjar-se, perdre la paciència, botar, fer el bot, embotzegar-se.
 11. to take a knock anar a mal borràs, arruïnar-se.
 12. transitive verb
 13. [strike, hit] picar, copejar, donar un cop a, donar cops a.
 14. [collide with] xocar contra.
 15. he knocked him on the head li va donar un cop al cap.
 16. to knock the smile off someone's face fer parar algú de somriure a (força de) cops.
 17. I knocked the pencil out of his hand li vaig fer saltar el llapis de la mà amb un cop.
 18. to knock one's head against the wall also figurative donar cops de cap a la paret.
 19. to knock something on the floor rebotre una cosa per terra, llançar una cosa a terra.

 20. colloquial retallar, criticar, deixar com un drap brut.
 21. Commerce desprestigiar.
 22. figurative [strike] sorprendre, irritar.
 23. what knocks me is his stupidity el que m'irrita és la seva estupidesa.

 24. to knock someone about pegar algú, maltractar algú.
 25. (idem) [beat up] apallisar algú.
 26. Guatemala was badly knocked about Guatemala va sofrir grans estralls.
 27. the ship was terribly knocked about el vaixell va sofrir terribles desperfectes.
 28. to knock back slang [drink] beure d'un glop, empassar-se d'un glop.
 29. he can certainly knock them back aquest sí que sap beure.
 30. [cost] how much has it knocked you back? quant t'ha costat?
 31. to knock down [building] enderrocar, demolir, derrocar, derruir.
 32. (idem) [person] fer caure a terra, tirar a terra, estassar, abatre.
 33. (idem) [pedestrian] atropellar.
 34. (idem) [argument] destruir, tirar per terra.
 35. (idem) [prices] rebaixar, abandonar, abatre.
 36. (idem) [machinery] desmuntar.
 37. (idem) [at auction] adjudicar.
 38. to knock in fer entrar a cops, fer penetrar a cops.
 39. to knock off fer saltar de.
 40. (idem) [cause to fall] fer caure a terra.
 41. (idem) slang [steal] pispar, afanar.
 42. (idem) slang [arrest] detenir.
 43. (idem) [task] treure's del damunt.
 44. (idem) [work] acabar, suspendre.
 45. to knock off the odd pence rebaixar els penics per deixar els nombres rodons.
 46. to knock £2 off the price (rebaixar \ descomptar) 2 lliures del preu.
 47. to knock 3 minutes off the record rebaixar el rècord en 3 minuts, millorar el rècord en 3 minuts.
 48. we had to knock it off vam haver de deixar-ho córrer.
 49. knock it off, will you? vols fer(-me) el favor de no remenar-ho més?, deixa-ho córrer d’una vegada!
 50. to knock out [person] estabornir, estossar, esterniar, fer perdre els sentits a.
 51. (idem) [boxing] deixar KO.
 52. (idem) [teeth] trencar.
 53. (idem) [remove] treure, suprimir, arrencar.
 54. to knock over bolcar.
 55. (idem) [pedestrian] atropellar.
 56. to knock together construir de pressa, construir matusserament.
 57. my knees knocked together em tremolaven les cames.
 58. to knock up [building] fer pujar de pressa, construir sense ordre ni concert.
 59. (idem) [tire] fatigar.
 60. (idem) slang [make pregnant] deixar prenyada, fer un ventre a.
 61. he was knocked up for weeks l'esgotament li va durar setmanes.
 62. intransitive verb
 63. [hit] donar cops, donar un cop.
 64. [at door] trucar, tustar, picar.
 65. Automobiles petar, picar, copejar.
 66. he's knocking on 50 ja voreja els 50 anys.
 67. to knock about vagabundejar, vagarejar, anar pel món, anar a la ventura, rodar.
 68. he's knocking about somewhere deu ser per aquí.
 69. he's knocking about with some odd friends té unes amistats raríssimes, va amb uns amics molt estranys.
 70. to knock against xocar contra.
 71. to knock into xocar amb.
 72. (idem) [person] topar-se amb.
 73. to knock off plegar (de la feina).
 74. to knock up against xocar contra.