summer

Pronúncia: ˈsʌməʳ
  noun
 1. estiu.
 2. in summer a l'estiu.
 3. Indian summer, St. Martin's summer estiuet de Sant Martí.
 4. a girl of seventeen summers una noia de disset primaveres.
 5. a summer's day un dia d'estiu.
 6. to spend the summer passar l'estiu, estiuejar.
 7. attributive
 8. estiuenc, d'estiu, estival.
 9. summer residence residència d'estiu.
 10. summer visitor estiuejant.
 11. intransitive verb
 12. estiuejar, passar l'estiu.