flambant, -a

Body
    adj m f Qu’ei nau, recent o que s’estree.

    Català: flamant, nou nova de trinca


    © Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia aranesa dera lengua occitana
    © per a la traducció al català: Enciclopèdia Catalana.