Estrenem 'El meu primer diccionari d'anglès' a Diccionari.cat

Publicat el 30/10/2023 per nbp
Un diccionari d'anglès en línia per als infants que comencen a aprendre anglès

logo el meu primer dicc anglès

El meu primer diccionari d’anglès està pensat com el primer diccionari d’aquesta llengua per als alumnes que la comencen a aprendre. Tal com passa amb el Diccionari escolar DIDAC, els acompanyarà i ajudarà tant a l'aula com a casa en el seu aprenentatge de la llengua.

El meu primer diccionari d’anglès conté 4.000 entrades de paraules angleses amb:

 • l’encapçalament en anglès
 • les diverses formes que pot tenir la paraula anglesa:
  • en el cas dels verbs, s’hi anoten la forma base o infinitiu, la 3a persona del singular del present, el passat, el participi i el gerundi (p. ex. begin)
  • en els noms, s’indica el singular i el plural, tant si tenen un plural regular (p. ex. friend) com irregular (p. ex. family)
  • en els adjectius i els adverbis, s'indica el comparatiu i el superlatiu (p. ex. easy)
 • la categoria gramatical
 • l’àudio amb la pronúncia de la paraula en anglès
 • la traducció al català
 • definicions senzilles en català i, quan s’escau, comentaris útils per a conèixer-ne l’ús (p. ex. blond)
 • els contraris o antònims principals dels adjectius (p. ex. expensive)
 • exemples en anglès i en català
 • il·lustracions
 • remissió a les làmines temàtiques (per exemple, de l’entrada pumpkin a la làmina de Vegetables, o de hammer a la làmina de Tools)

El diccionari conté:

Per tot això, diem que el diccionari anglès escolar és:

 • Un diccionari anglès-català, perquè totes les entrades tenen l’equivalència en català
 • Un diccionari ortogràfic, perquè inclou les diferents formes que pot tenir cadascuna de les paraules angleses
 • Un diccionari de pronúncia, ja que totes les entrades permeten escoltar l’àudio de la pronúncia
 • Un diccionari d’ús, perquè cada entrada va acompanyada d’un o més exemples en anglès i en català
 • Un vocabulari català-anglès, perquè també es pot fer la cerca a partir de la paraula catalana. Si busquem poma o pomes, anirem a parar a l’entrada apple
 • Un vocabulari visual bàsic d’anglès perquè les 2.000 il·lustracions i les 40 làmines temàtiques aporten informació visual i complementària al costat de la forma escrita de les paraules o dels exemples

Les 4.000 entrades del diccionari corresponen principalment a noms (uns 2.000) i verbs (més de 600), però també a locucions i a altres categories gramaticals. Per a fer-ho més accessible als estudiants de nivell elemental, el diccionari també recull com a entrades les principals formes verbals dels verbs irregulars i les contraccions.

Imatge destacada
logo children