Paraules semblants que no hem de confondre!

Publicat el 13/04/2023 per nbp
Hi ha mots que tenen pronúncies semblants o similituds formals, però significats diferents, són els PARÒNIMS.

No és el mateix una tarja que una targeta, desvelar que desvetllar, rentable que rendible

Són parònims, mots que tenen pronúncies semblants o similituds formals, però significats diferents.

parònims
 

En moltes entrades d'El Gran diccionari de la llengua catalana s'adverteix que tenen un parònim, amb la indicació "Compareu:". Per exemple, a l'entrada ample, s'adverteix de la necessitat de comparar amb l'entrada ampli:

ample_paronim_Compareu
 

Si busqueu compareu al Gran Diccionari, amb l'opció de "Cerca en tot el diccionari", veureu les paraules que tenen aquest advertiment:

cerca_compareuGDLC

Imatge destacada
parònims (destacada)