anunci

    masculí
  1. Ankündigung, Bekannt-gabe, -machung f.
  2. (An)Meldung f.
  3. (Zeitungs)Anzeige f, Inserat n, Annonce f.
  4. (Werbe)Spot m.
  5. Reklame-schild, -plakat n.
  6. anunci lluminós Leuchtreklame f.
  7. secció d'anuncis Annoncenteil m.
  8. posar un anunci eine Anzeige aufgeben.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat