carall

    masculí arcaic i popularment
  1. [Penis] Schwanz m.
  2. ictiologia Lippfisch («bimaculatus») m.
  3. enviar (algú) al carall jemanden zum Teufel schicken.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat