càrrega

  femení també física
 1. Ladung f.
 2. electrònica Leistung.
  • Spannung f.
 3. metal·lúrgia Charge, Beschickung f.
 4. (Spreng)Ladung f, Sprengsatz m.
 5. Ladung, Fracht(gut n), Last.
  • Fuhre f.
 6. construcció i economia figuradament Last, Belastung f.
 7. figuradament Bürde f.
 8. [Maß] carga.
 9. militar Angriff, Sturm m.
 10. Auf-, Be-, Ver-ladung f, -laden n.
 11. càrrega de la prova dret Beweislast f.
 12. la càrrega sentimental d'una obra der sentimentale Gehalt eines Werkes.
 13. càrrega màxima Ladegewicht n.
 14. càrrega útil Nutzlast f.
 15. excés de càrrega Überlastung.
  • -fracht f.
 16. bèstia de càrrega Lasttier n.
 17. tren (vagó) de càrrega Güter-zug (-wagen) m.
 18. vaixell de càrrega Frachtschiff n, Frachter m.
 19. estació de càrrega Verladebahnhof m.
 20. càrrega i descàrrega Be- und Entladen n.
 21. càrregues fiscals Steuerlasten f pl.
 22. (és)ser una càrrega per a (algú) figuradament jemandem zur Last fallen.
 23. tornar a la càrrega figuradament nochmal(s) damit anfangen.
  • einen neuen Anlauf machen oder nehmen.



© Günther Haensch i Abadia de Montserrat