el1

  article definit [la f, els m pl, les f pl; auch l']
 1. der, die, das.
 2. el meu pare mein Vater.
 3. l'Ernest (umg der) Ernst.
 4. el llop és un mamífer der Wolf ist ein Säugetier.
 5. l'experiència és la mare de la ciència Erfahrung ist die Mutter der Wissenschaft.
 6. l'or pesa més que la plata Gold ist schwerer als Silber.
 7. ensenya-ho al teu amic, l'artista zeig es deinem Freund, dem Künstler.
 8. no discernir el ver del fals das Wahre nicht vom Falschen unterscheiden.
 9. mesclar el diví amb l'humà das Göttliche mit dem Menschlichen mischen.
 10. això és el que em sap més greu das ist es, was mir am meisten Leid tut.
 11. no ha entès res del que li he dit er hat nichts verstanden von dem, was ich ihm gesagt habe. 12. Vegeu també:
  el2© Günther Haensch i Abadia de Montserrat