labor

    femení
  1. (längere) Arbeit f.
  2. Werk n.
  3. especialment Handarbeit f.
  4. labor d'investigació Forschungsarbeit f.
  5. labor(s) de punt Strickarbeit f.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat