lluita

    femení també figuradament
  1. Kampf m.
  2. esport Ringen n, Ringkampf m.
  3. la lluita amb el drac (per la pau, pel poder, contra la fam) der Kampf mit dem Drachen (für den Frieden, um die Macht, gegen den Hunger).
  4. lluita de classes política Klassenkampf m.
  5. lluita lliure esport Freistilringen n.
  6. lluita per l'existència biologia Existenz-, Daseins-kampf, Kampf m ums Dasein.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat