material

  adjectiu
 1. materiell.
 2. Sach....
 3. stofflich.
 4. sachlich.
 5. danys materials Sachschaden m.
 6. (és)sers materials materielle Wesen n pl.
 7. plaers materials Sinnesfreuden f pl.
 8. progrés material sachlicher Fortschritt m.
 9. masculí
 10. Material n.
  • (Werk)Stoff m.
 11. Betriebsmaterial n.
 12. Gerät n.
 13. materials de construcció Baustoffe m pl, Materialien n pl.
 14. material (s) bèl·lic(s) Kriegsmaterial n sing.
 15. material (s) didàctic(s) Lehrmittel n pl.
 16. material (s) escolar(s) Lehr- und Lernmittel n pl.
 17. de quin material és fet aquest abric? aus welchem Stoff (oder Material) ist dieser Mantel?
 18. ja tinc prou material (s) per a un altre llibre ich habe schon genügend Stoff (oder Material) für ein weiteres Buch.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat