opció

    femení
  1. Wahl f.
  2. (Wahl)Möglichkeit f.
  3. dret, economia i política Option f.
  4. opció de compra Vorkaufsrecht n.
  5. Vegeu optar.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat