original

  adjectiu
 1. ursprünglich, original.
 2. urschriftlich.
 3. Ur....
 4. Original....
 5. irònicament od eigenartig, originell, sonderbar.
 6. masculí
 7. Original(text m) n, Urtext m, Urschrift f.
 8. Urbild n.
 9. figuradament, irònicament od komischer Kauz, wunderlicher Mensch, Sonderling m.
 10. a od en l'original im Original, in der Urschrift, urschriftlich.
 11. arts gràfiques edició original Erstausgabe f.
 12. eclesiàstic pecat original Erbsünde f.© Günther Haensch i Abadia de Montserrat