pesar1

  masculí
 1. Gram, Kummer m, Leid n.
 2. especialment seelischer Schmerz m, Bedauern n.
 3. eclesiàstic Reue f.
 4. Betrübnis f.
 5. a pesar de trotz (gen od dat).
 6. a pesar que obgleich, obwohl. 7. Vegeu també:
  pesar2© Günther Haensch i Abadia de Montserrat