banya

Pronúncia: báɲə
  femení
 1. [protuberància òssia] horn.
 2. [de cèrvol] antler.
 3. banyes del cérvol stag's antlers.
 4. [d'insecte] feeler, antenna.
 5. tentacle.
 6. [bony al cap] bump, lump, swelling.
 7. [encluseta] (double-headed) anvil.
 8. botànica vine tendril.
 9. botànica yellow (pea \ vetchling).
 10. ficar la banya en un forat figuradament to dig one's heels in.
 11. posar banyes a algú figuradament to cuckold someone.