bo
| bona

Pronúncia: bɔ́
  [bon davant de masculí singular o infinitiu] adjectiu
 1. good.
 2. [temps] fine, good, fair.
 3. [constitució] strong, sound.
 4. [doctrina] right, sound.
 5. [societat] good, polite.
 6. [any, vacances] good, happy.
 7. [preu] cheap.
 8. [senyal] favourable.
 9. [vent] fair.
 10. [considerable] good, full.
 11. [amable] kind, good, nice.
 12. [apropiat] fit, good, proper, suitable.
 13. [sa] well.
 14. si tinc bona memòria if my memory is correct.
 15. aigua bona per a beure drinking water.
 16. això és bo per a llençar it's good for nothing.
 17. és bo de saber-ho it is worth knowing.
 18. fa de bon portar it's (easy \ comfortable) to wear.
 19. fa bo, fa bon temps it's fine, the weather is fine.
 20. escolteu bon home excuse me, sir.
 21. és un bon home he's a simple soul.
 22. fer bona mesura to give full measure.
 23. una bona meitat a good half.
 24. al cap d'una bona estona after a long while.
 25. t'he esperat dues hores ben bones I've waited (a full two hours \ for two solid hours).
 26. ha tingut una bona desgràcia he's had a great misfortune.
 27. tu sí que l'has feta bona! you've really done it!, now you've done it!
 28. fer de bo a algú to intercede with someone on behalf of another.
 29. el bo del cas the best thing, the best part of the story.
 30. això només fa de bon dir it's easier said than done.
 31. és un bon noi he's a (good sort \ decent fellow).
 32. fer bona cara a algú to be gracious to someone.
 33. fer bona olor to smell (nice \ good).
 34. de bon matí early in the morning.
 35. de bon (començament \ principi) from the very first.
 36. de bo de bo in earnest, really, seriously speaking.
 37. (ídem) for good and all.
 38. a les bones gladly, willingly.
 39. al bo de l'estiu in the peak of summer.
 40. la vaig trobar bo i dormint I found her sound asleep.
 41. bona! ara s'ha trencat el llapis well, now the pencil is broken.
 42. tenir de bo to have an influence.
 43. de bona família of a good family.
 44. a la bona de Déu in a slapdash way, at random.
 45. masculí
 46. [bitllet] voucher.