cabra

Pronúncia: káβɾə
    femení
  1. zoologia (she-)goat.
  2. cabra dels Alps ibex.
  3. [de mar] crab.
  4. entomologia crab louse.
  5. està (boig) com una cabra he’s absolutely off his rocket, he’s as mad as a (March hare) (hatter).
  6. carregar les cabres a algú figuradament to blame someone.
  7. el negoci d’en Robert amb les cabres a bad business.