calc

Pronúncia: kálk
    masculí
  1. tracing.
  2. figuradament plagiarism, copy.
  3. lingüística calque, (semantic \ syntactic) borrowing.