càrrega

Pronúncia: kárəɣə
  femení
 1. també figuradament load.
 2. cargo, freight.
 3. burden, weight.
 4. bèstia de càrrega beast of burden.
 5. cavall de càrrega packhorse.
 6. vaixell de càrrega freighter.
 7. línia de càrrega nàutica load line.
 8. càrrega explosiva ciències militars explosive charge.
 9. càrrega de profunditat depth charge.
 10. economia tax, charge, duty.
 11. càrrega fiscal tax burden.
 12. duty, obligation, charge.
 13. onus, responsibility.
 14. ésser una càrrega per a algú to be (a burden to \ a drag on) someone.
 15. porta molta càrrega figuradament he’s had as much as he can carry.
 16. càrrega de família dependent relative.
 17. càrrega personal personal commitments.
 18. ciències militars charge, attack.
 19. càrrega a la baioneta bayonet charge.
 20. càrrega de cavalleria cavalry charge.
 21. esports charge, tackle.
 22. tornar a la càrrega figuradament to return to the charge, renew the attack.
 23. [acte] loading.
 24. electricitat loading.
 25. ciències militars charging.
 26. càrrega i descàrrega loading and unloading.