el
| la

Pronúncia: əl
  article masculí i femení
 1. the.
 2. l’Índia India.
 3. m’agrada el futbol I like football.
 4. és a la presó he’s in jail.
 5. he vist la Maria I’ve seen Mary.
 6. el general Prim General Prim.
 7. a les vuit at eight o’clock.
 8. el qui, el que [subjecte] he who, whoever.
 9. (ídem) the one that.
 10. el qui vulgui que ho faci whoever wants to can get on with it.
 11. els qui fan això no hi són tots those who do so are foolish.
 12. agafa el que vulguis take what(ever) you want.
 13. el que [objecte] what, that which.
 14. el que passa és que… what’s happening is that…, it’s like this….
 15. el que dic és… what I say is….
 16. pronom personal
 17. [persona] him.
 18. [de vostè] you.
 19. [cosa] it.
 20. no el veig mai I never see him.
 21. l’ajudo? can I help you?
 22. hem de veure’l we must see him.