matí

Pronúncia: mətí
    masculí
  1. morning.
  2. al matí in the morning.
  3. a les 8 del matí at 8 o’clock in the morning, at 8 a.m..
  4. de matí locució adverbial early in the morning.
  5. de bon matí locució adverbial very early in the morning.