mort1
| -a

Pronúncia: mɔ́rt
  adjectiu
 1. dead.
 2. lifeless.
 3. estar més mort que viu figuradament to be half-dead, be more dead than alive.
 4. llengua morta dead language.
 5. punt mort mecànica dead (point \ centre).
 6. estar mort de gana to be dying of hunger.
 7. aigua morta stagnant water.
 8. fer el mort to pretend to be dead.
 9. (ídem) [a l’aigua] to float.
 10. tocar a morts to toll (for a death).
 11. natura morta still life.
 12. masculí i femení
 13. [home] dead man.
 14. [dona] dead woman, deceased.
 15. corpse.
 16. els morts the dead.
 17. carregar el mort a algú col·loquial to carry the can.
 18. riure’s del mort i de qui el vetlla to make fun of absolutely everybody. 19. Vegeu també:
  mort2