mort2

  femení
 1. també figuradament death.
 2. [crim] murder.
 3. donar mort to kill.
 4. mort natural natural death.
 5. mort violenta violent death.
 6. mort sobtada sudden death.
 7. mort civil loss of civil rights.
 8. combat a mort fight to the death.
 9. pena de mort death penalty.
 10. ferit de mort [combat] mortally wounded.
 11. (ídem) [accident] fatally injured.
 12. condemnar a mort to sentence to death.
 13. de mala mort col·loquial [lloc] crummy, insignificant.
 14. tornar de mort a vida figuradament to come back to life.
 15. a les portes de la mort at death’s door.
 16. entre la vida i la mort in great danger of dying.
 17. sofrir mil morts figuradament to suffer agonies. 18. Vegeu també:
  mort1