orella

Pronúncia: uɾɛ́ʎə
  femení
 1. anatomia ear.
 2. dreçar les orelles figuradament to prick up one’s ears.
 3. ensenyar l’orella figuradament to give oneself away, reveal one’s true nature, show the cloven hoof.
 4. estirar les orelles a algú figuradament to (pull \ tweak \ box) someone’s ears.
 5. les parets tenen orelles walls have ears.
 6. veure’s les orelles [després d’una malaltia] to feel better.
 7. tenir l’orella dura, ser dur d’orella to be tone-deaf, be hard of hearing.
 8. tenir orella to have a good ear, have an ear for music.
 9. (donar \ prestar) orella a també figuradament to listen to, give ear to, lend an ear to.
 10. li entra per una orella i li surt per l’altra figuradament it goes in at one ear and out at the other.
 11. escoltar amb totes les seves orelles to be all (ears \ attention).
 12. fer orelles de marxant to pretend no to hear, turn a deaf ear to.
 13. tancar l’orella a les queixes to be deaf to complains.
 14. parlar a cau d’orella a algú to whisper something to someone, whisper something in someone’s ear.
 15. no hi sent d’aquesta orella he is deaf (on that side \ in that ear).
 16. li deuen bufar les orelles his ears must be (tingling \ burning).
 17. [d’un calçat] tab.
 18. tag.
 19. [d’un recipient] lug, handle.
 20. mecànica lug, flange.
 21. orella d’os botànica bear-ear, auricula.
 22. orella de mar zoologia abalone, sea-ear.