paper

Pronúncia: pəpé
  masculí
 1. paper.
 2. (piece \ leaf \ sheet) of paper.
 3. teatre role, part.
 4. figuradament role, function.
 5. printed document, paper.
 6. sobre el paper on paper, theoretically.
 7. paper assecant blotting paper.
 8. paper de barba untrimmed paper.
 9. paper bíblia (Bible \ India) paper.
 10. (paper de calcar \ fi \ ceba) tracing paper.
 11. paper carbó carbon paper.
 12. paper cuixé art paper.
 13. paper de diari newspaper.
 14. paper d’embalar (packing \ wrapping) paper.
 15. paper d’estrassa brown paper.
 16. paper engomat gummed paper.
 17. paper (d’estany \ d’alumini \ de plata) tinfoil paper.
 18. paper de fil rag paper.
 19. paper de filtre filter paper.
 20. paper de fumar cigarette paper.
 21. paper (higiènic \ de wàter) toilet paper.
 22. paper (pautat \ de música) (music \ staffed) paper.
 23. paper moneda banknotes.
 24. paper pergamí parchment paper.
 25. paper (pintat \ d’empaperar) wallpaper.
 26. paper quadriculat (lined \ squared) paper.
 27. paper segellat official stamped paper.
 28. paper vegetal grease-proof paper.
 29. paper verjurat laid paper.
 30. paper de vidre sandpaper, glasspaper.
 31. fer tots els papers de l’auca figuradament to play all the roles, adopt all possible attitudes for the sake of convenience.
 32. tenir els papers en regla to have one’s papers in order.
 33. això és paper mullat figuradament this isn’t worth the paper it’s printed on.
 34. embrutar paper figuradament to write (rubbish \ worthless trash). 35. FALSOS AMICS!

  A la nova pel·lícula fa el paper de detectiu, un personatge que no havia interpretat mai. He’s playing the role of a detective in his new film; a role he had never played before.
  La religió té un paper molt important en la societat islàmica. Religion plays an important role in the Islamic way of life.