peu

Pronúncia: pɛ́w
  masculí
 1. anatomia [d’un home, d’un animal] foot.
 2. [d’una mitja] foot.
 3. [d’una columna] base, foot.
 4. [de moble, muntanya, escales] foot.
 5. [d’una copa] stem.
 6. botànica [tronc d’una planta] stem, stalk.
 7. [planta sencera] plant.
 8. [arbre sencer] tree.
 9. matemàtiques foot, base.
 10. [mesura de longitud] foot.
 11. [de foto o dibuix] legend, caption.
 12. [de pàgina] foot.
 13. [d’un vers] foot.
 14. botànica [tronc d’un arbre] trunk.
 15. [de vinya] stock.
 16. [d’un document] ending.
 17. [d’una màquina de fotografiar, d’un telescopi] stand.
 18. [de raïm aixafat] residue.
 19. peu de pinya deformed foot, club foot.
 20. a peu on foot.
 21. al peu de at the foot of.
 22. (ídem) next to.
 23. al peu de la muntanya at the foot of the mountain.
 24. al peu de la lletra literally.
 25. anar amb peus de plom to walk on eggshells, go carefully.
 26. a peu ferm steadfastly.
 27. a peu pla on one floor.
 28. (ídem) on a level.
 29. el seu pis és a peu pla del carrer his flat is at street level.
 30. de cap a peus from head to toe.
 31. tenir fred als peus figuradament to be green with envy.
 32. besar els peus a algú figuradament to bow down to someone.
 33. estar en peu de guerra to be ready to fight.
 34. (ídem) on a war footing.
 35. fer una cosa amb els peus to botch or to bungle something.
 36. (ídem) to do something in a slapdash way.
 37. ficar els peus a la galleda to put one’s foot in it.
 38. llançar-se als peus d’algú to throw oneself at someone’s feet.
 39. no moure un peu not to lift a finger.
 40. (ídem) not to move.
 41. no posar els peus en un indret not to set foot in a place again.
 42. no tenir cap ni peus [una cosa] to be ridiculous, absurd, to be nonsense.
 43. no tocar de peus a terra to be very idealistic.
 44. (ídem) not to be realistic.
 45. perdre peu to loose one’s footing.
 46. (ídem) to slip.
 47. (ídem) to loose one’s depth (in water).
 48. caure l’ànima als peus to be greatly disappointed, depressed.
 49. als peus d’algú at someone’s service.
 50. poder pujar-hi de peus to be sure.
 51. restar en peu to be still there, to remain.
 52. resta en peu aquella mateixa dificultat that same problem is still there.
 53. tenir un peu a la tomba to have a foot in the grave.
 54. tenir un peu a l’estrep to be ready to leave.
 55. soldat de peu foot soldier.
 56. en peus standing.
 57. peu d’atleta medicina athlete’s foot.
 58. peu pla medicina flat foot.
 59. peu de cabra metal·lúrgia crowbar.
 60. peu de rei [cal·librador] side calliper.
 61. puntada de peu kick.
 62. peu de cabrit botànica goose barnacle.
 63. peu de llebre ictiologia [kind of clover].
 64. peu de gall botànica goose foot.
 65. peu de rata botànica [kind of mushroom].
 66. a peus junts with one’s feet together.
 67. batre de peus to kick.
 68. (ídem) to stamp (one’s feet).
 69. pensar amb els peus to talk through one’s hat.
 70. peuets de Nostre Senyor botànica fumitory.
 71. peu de mula botànica cotsfoot.
 72. peu forçat poèticament set rhyme.
 73. cercar tres (o cinc) peus al gat to split hairs, to make life more difficult than it is, to complicate matters, to quibble, to look for trouble.
 74. donar peu a to give cause for.
 75. no deixar tocar (algú) de peus a terra to treat someone extremely well.