porter
| -a

Pronúncia: purté
  masculí i femení
 1. porter, janitor.
 2. doorman.
 3. caretaker.
 4. esports goalkeeper. 5. FALSOS AMICS!

  El porter del meu col·legi s’ha jubilat. The caretaker of my school has retired.
  El porter titular del Barcelona fa més d’un any que està lesionat greument. Barcelona’s first team goalkeeper has been seriously injured for more than a year.