presa

  femení
 1. [acció de prendre] taking, capture, seizure.
 2. [cosa presa] catch, prize.
 3. prey, quarry.
 4. [acció de desviar l’aigua] barring, blocking, damming.
 5. [obstacle] dam.
 6. nàutica prize.
 7. ocell de presa bird of prey.
 8. presa d’aigua intake of water.
 9. presa de consciència sudden awareness.
 10. presa de contacte first meeting, preliminary contacts.
 11. presa de corrent plug, socket, power point.
 12. presa de possessió taking over, investiture.
 13. presa de xocolata chocolate square.