secret
| -a

Pronúncia: səkɾét
  adjectiu
 1. [ocult] secret, hidden.
 2. [confidencial] secret, confidential.
 3. [informació, societat, policia] secret.
 4. votació secreta secret ballot.
 5. masculí
 6. secret.
 7. [discreció absoluta] secrecy.
 8. [d’un moble] secret drawer.
 9. música soundboard.
 10. en secret in secret, in secrecy, secretly.
 11. secret d’Estat state secret.
 12. secret professional professional secrecy.
 13. guardar un secret to keep a secret.
 14. revelar un secret to (reveal \ tell) a secret.
 15. secret de confessió confessional secret.