sentir

Pronúncia: səntí
  [sense -eix] verb transitiu
 1. to feel.
 2. [oir] to hear.
 3. [tenir la sensació de] to sense, feel, have the feeling that.
 4. [lamentar un esdeveniment trist, etc.] to regret, feel sorry, be sorry.
 5. sentir fred to feel cold.
 6. sentir un sermó to hear a sermon.
 7. ell sentia que allí no era benvingut he (felt \ sensed) he wasn’t welcome there.
 8. ho sento molt I’m very sorry, I’m so sorry.
 9. sento haver-vos de comunicar això I regret having to tell you this, I’m sorry I have to tell you this.
 10. verb pronominal
 11. to feel.
 12. [ésser-ne dolorosament afectat] to suffer (de from).
 13. sentir-se malalt to feel (ill \ sick).