solera

    femení
  1. construcció flat ceiling.
  2. [mola, sotana] lower millstone.
  3. [de forn] floor.
  4. [biga grossa] prop, support, plinth.