teatre

Pronúncia: teátɾə
  masculí
 1. [en general] theatre.
 2. el teatre [com a professió] the theatre, the stage, acting.
 3. teatre d’aficionats amateur (theatre \ theatricals).
 4. teatre de varietats variety theatre, music hall, vaudeville theatre US.
 5. teatre d’òpera opera house.
 6. literatura drama, plays pl.
 7. el teatre de Rusiñol Rusiñol’s (plays \ dramatic works).
 8. [d’un esdeveniment] scene.
 9. ciències militars theatre.
 10. teatre de la guerra theatre of war, front.
 11. fer teatre figuradament to exaggerate, act affectedly.
 12. aquest sempre fa teatre figuradament he’s terribly dramatic, he’s given to histrionics.
 13. portar una obra al teatre to (stage \ put on) a play.
 14. el teatre anglès the English drama.