violent
| -a

Pronúncia: biulén
    adjectiu
  1. violent.
  2. furious, wild.
  3. [temperament, discurs, persona, etc.] violent.
  4. esports tough, physically demanding.
  5. pejorativament rough.
  6. [passió, mort] violent.
  7. [situació] embarrassing, awkward.
  8. [interpretació] forced, distorted.