abril

    masculí
  1. abril.
  2. poèticament primavera f.
  3. figuradament [joventut] abril, primavera f. Una noia de quinze abrils, una chica de quince abriles.
  4. fins a setanta d'abril no et llevis un fil (o pel mes d'abril no et llevis un fil) hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.
  5. per l'abril en abril.
  6. per l'abril cada gota en val mil (o val per mil) en abril aguas mil.