acadèmia

    femení
  1. [societat] academia.
  2. [junta, reunió] academia.
  3. art [estudi de nu] academia.
  4. [institució d'ensenyament] academia.