adulterar

    verb intransitiu
  1. [cometre adulteri] adulterar.
  2. verb transitiu
  3. [una substància, un aliment] adulterar, desnaturalizar.
  4. figuradament [corrompre] adulterar, corromper.