aigua

  femení
 1. [líquid] agua. Un doll d'aigua, un chorro de agua. Una aigua molt clara, un agua muy clara.
 2. [pluja] agua. Avui tindrem aigua, hoy tendremos agua.
 3. [riu, riera, torrent, mar, etc] aguas pl.
 4. [orina, suor] agua.
 5. [suc de les fruites] agua.
 6. plural [líquid amniòtic] aguas.
 7. a l'aigua! ¡al agua!
 8. aigua amunt agua arriba (o aguas arriba).
 9. aigua avall agua abajo (o aguas abajo).
 10. aigua baixant [en un pendent] más abajo.
 11. aigua beneita (o lustral) agua bendita.
 12. aigua blana química agua blanda (o delgada).
 13. aigua de calç agua de cal.
 14. aigua de Colònia agua de colonia.
 15. aigua de pluja agua de lluvia (o llovediza).
 16. aigua dolça agua dulce.
 17. aigua d'olor agua de olor.
 18. aigua dura agua dura (o cruda, o gorda).
 19. aigua ferruginosa agua ferruginosa.
 20. aigua lustral agua lustral.
 21. aigua mineral agua mineral.
 22. aigua moixa agua estancada.
 23. aigua natural (o de l'aixeta) agua natural.
 24. aigua oxigenada agua oxigenada.
 25. aigua pesant agua pesada.
 26. aigua potable agua potable.
 27. aigua règia agua regia.
 28. aigua salabrosa agua salobre.
 29. aigua termal agua termal (o aguas termales).
 30. aigües fecals (o residuals) aguas sucias (o residuales).
 31. aigües jurisdiccionals aguas jurisdiccionales.
 32. aigües mares (o de cristal·lització) aguas madres.
 33. aigües mortes marea muerta, aguas muertas.
 34. aigües negres (o residuals) aguas sucias (o residuales).
 35. aigües territorials aguas territoriales.
 36. aigües vives aguas vivas.
 37. anar aigua amunt figuradament [anar endavant] ir viento en popa.
 38. anar aigua avall figuradament ir de capa caída.
 39. ballar l'aigua als ulls d'algú figuradament i familiarment bailar el agua a alguien.
 40. ésser clar com l'aigua (o més clar que l'aigua) ser claro como (o tan claro como, o más claro que) el agua.
 41. ésser home a l'aigua figuradament ser hombre al agua, estar perdido.
 42. estar amb l'aigua fins al coll figuradament estar con el agua al cuello.
 43. fer aigües marina, marítim [una embarcació] hacer agua.
 44. fer aigües figuradament [flaquejar] hacer agua.
 45. fer venir aigua a la boca figuradament hacerse la boca agua, poner los dientes largos, alargar los dientes. Aquests pastissos em fan venir aigua a la boca, se me hace la boca agua ante estos pasteles (o estos pasteles me ponen los dientes largos).
 46. nedar entre dues aigües figuradament nadar (o estar) entre dos aguas, encender (o poner) una vela a Dios y otra al diablo.
 47. negar-se (o ofegar-se) en poca aigua (o en un got d'aigua) figuradament ahogarse en un vaso de agua.
 48. portar (o fer anar) l'aigua al seu molí figuradament llevar el agua a su molino, arrimar el ascua a su sardina.
 49. seguir les aigües marina, marítim [d'un vaixell] seguir la popa.
 50. tornar les aigües a mare volver las aguas a su cauce.
 51. tornar les aigües a mare figuradament [sortir d'una mala temporada] volver las aguas a su cauce.
 52. trencar aigües [una partera] romper aguas.
 53. treure'n l'aigua clara figuradament i familiarment sacar algo en claro (o en limpio).