aliment

    masculí
  1. [substància] alimento.
  2. [menjar] alimento, comida f.
  3. figuradament alimento. La llenya és l'aliment del foc, la leña es el alimento del fuego.
  4. plural dret alimentos.
  5. aliment espiritual plural alimento (o manjar) espiritual.
  6. donar aliment a un vici (o a una passió, etc) plural alimentar (o dar pábulo a) un vicio (o una pasión, etc).