banc

  masculí
 1. [seient] banco.
 2. marina, marítim [d'una barca] banco, bancada f.
 3. [caixabanc] arquibanco.
 4. [de fuster, manyà, etc] banco.
 5. art [bancal] predela f.
 6. [de canviador] banco.
 7. comerç i mercat [establiment de crèdit] banco.
 8. agricultura almanta f, entreliño.
 9. geografia [de sorra, de glaç, etc] banco.
 10. marina, marítim banco.
 11. mineria banco.
 12. [de peixos] banco, cardume, cardumen, majal.
 13. medicina banco.
 14. geologia [estrat] banco.
 15. banc de dades banco de datos.
 16. banc de glaç banco de hielo.
 17. banc de l'alcàsser marina, marítim banco de la paciencia.
 18. banc dels acusats banquillo.
 19. banc de proves banco de pruebas.
 20. banc de sang banco de sangre.
 21. banc d'obra [a les esglésies] banco de fábrica.
 22. banc d'òrgans banco de órganos.
 23. banc escon (o escó) escaño.