benhaja

interjecció [i les formes benhages i benhagen per a la 2a pers sing i la 3a pers pl] bien haya [y las formas bien hayas, bien hayan]. Benhaja el qui em va aconsellar de fer-ho!, ¡bien haya el que me aconsejó hacerlo! Benhages, dia de festa!, ¡bien hayas, día de fiesta!