cadascun
| -a

adjectiu cada uno -na. Va parlar amb cadascuna de les noies, habló con cada una de las chicas.