calefacció

    femení
  1. [acció d'escalfar] calefacción.
  2. [sistema d'escalfament] calefacción.