carall

    masculí vulgarment
  1. [membre viril] carajo, polla f, pito, cipote.
  2. carall! ¡carajo!
  3. carall de...! ¡coño con...!, ¡caramba con...!, ¡caray con...!, ¡vaya con...! Carall de xicot!, ¡coño con este chico!
  4. carall de rei ictiologia [Labrus bimaculatus] gallito de rey.
  5. què carall! ¡qué carajo!