carota

    femení
  1. [carassa] caraza.
  2. [cara grotesca] carota.
  3. [ganyota] mueca, mohín m.
  4. [de cartó] careta, máscara, carátula.
  5. ésser un motlle de fer carotes figuradament i familiarment ser feo como un susto, ser más feo que Picio, ser de un feo que asusta.