càrrega

  femení
 1. [acció de carregar] carga. La càrrega del vaixell va durar tot un dia, la carga del barco duró todo un día.
 2. carga. Un vagó de càrrega, un vagón de carga.
 3. marina, marítim carga, cargamento m.
 4. tecnologia carga.
 5. tecnologia [quantitat de material] carga.
 6. [d'una arma] carga.
 7. [mesura] carga. Una càrrega d'oli, una carga de aceite.
 8. ciències militars [atac de l'enemic] carga.
 9. dret carga.
 10. electricitat carga.
 11. indústria tèxtil carga.
 12. figuradament [obligació, molèstia] carga. Portar la càrrega d'un negoci, llevar la carga de un negocio.
 13. càrrega de la prova dret carga de la prueba.
 14. càrrega que plau no pesa figuradament i familiarment sarna con gusto no pica.
 15. càrrega residual electricitat carga residual (o remanente).
 16. de càrrega [animal, vehicle] de carga.
 17. ésser una càrrega a algú ser una carga para uno.
 18. portar la càrrega de llevar la carga de.
 19. repartir la càrrega repartir (o terciar) la carga.
 20. tornar a la càrrega figuradament volver a la carga.