carro

  masculí
 1. [vehicle] carro.
 2. arts gràfiques [de la premsa] carro.
 3. mecànica [de la màquina d'escriure] carro.
 4. carro de combat ciències militars [tanc] carro de combate.
 5. carro de dos cavalls [biga] biga.
 6. carro de quatre cavalls [quadriga] cuadriga.
 7. carro de trabuc volquete.
 8. carro falçat ciències militars carro falcado.
 9. Carro Major astronomia Carro mayor, Osa mayor.
 10. Carro Petit astronomia Carro menor, Osa Menor.
 11. para el carro! figuradament i familiarment [afluixa!] ¡para el carro!