carta

  femení
 1. [comunicació escrita] carta. Trametre una carta per correu, enviar una carta por correo.
 2. antigament [paper] carta, papel m.
 3. [document oficial o privat] carta.
 4. [declaració programàtica] carta. Carta constitucional, carta constitucional.
 5. [certificat] carta. Carta credencial, carta credencial.
 6. aeronàutica carta, mapa m.
 7. marina, marítim [mapa] carta.
 8. [naip] carta, naipe m.
 9. indústria tèxtil carta, plantilla.
 10. abatre les cartes [abatre el joc] enseñar las cartas, poner las cartas boca arriba (o sobre la mesa).
 11. carta blanca jocs d'entreteniment [naip que no és figura] carta blanca.
 12. carta celeste astronomia carta celeste.
 13. carta d'ajust [televisió] carta de ajuste.
 14. carta de ciutadà carta de vecindad.
 15. carta de gràcia dret [pacte] carta de gracia.
 16. carta de naturalització carta de naturaleza.
 17. carta de navegar (o marina, o nàutica) marina, marítim carta náutica (o de marear).
 18. carta de pagament carta de pago.
 19. carta de poblament història carta puebla.
 20. carta oberta [pública] carta abierta.
 21. carta ordre dret carta-orden.
 22. carta ordre de crèdit carta-orden de crédito, carta de crédito amer.
 23. carta partida carta partida.
 24. carta pastoral carta pastoral.
 25. carta verda [assegurança] carta verde.
 26. donar carta blanca a algú figuradament dar carta blanca.
 27. jugar a cartes vistes jugar a cartas vistas.
 28. jugar-se l'última carta figuradament i familiarment jugar la última carta.
 29. no veure's cap carta (o cap carta bona) no ver carta.
 30. perdre la carta de navegar figuradament estar desorientado, ir sin rumbo, ir a la deriva.
 31. posar-ho tot sobre una carta figuradament jugárselo todo a una carta.
 32. prendre les cartes figuradament i familiarment [en una conversa] meter baza, intervenir, participar.
 33. tirar les cartes [fer prediccions] echar las cartas.