cavall

  masculí
 1. zoologia [Equus caballus] caballo.
 2. ciències militars caballo, soldado (u hombre) a caballo.
 3. jocs d'entreteniment [dels escacs] caballo.
 4. jocs d'entreteniment [de les cartes] caballo.
 5. [suport per a serrar] caballo.
 6. construcció [encavallada] armadura f, cercha f, cuchillo.
 7. construcció [d'una coberta, etc] caballo.
 8. construcció [de la teulada] par.
 9. esports potro, caballo.
 10. [heroïna] caballo.
 11. a cavall a caballo.
 12. a cavall de a caballo de, montado en. A cavall d'una somera, a caballo de una burra, montado en una burra.
 13. a cavall regalat no li miris el dentat figuradament i familiarment a caballo regalado no hay que mirarle (o no le mires) el diente.
 14. anar (o muntar) a cavall ir (o montar) a caballo.
 15. anar en el cavall de sant Francesc (o a cavall de les cames) figuradament i familiarment ir en el coche de san Fernando, ir en la mula de san Francisco.
 16. baixar del (o de) cavall desmontar, echar pie a tierra, poner pie en tierra.
 17. cavall! ¡caray!, ¡caramba!, ¡cáscaras!
 18. cavall acanalat zoologia caballo acanalado.
 19. cavall bernat [roca] roca de forma fálica.
 20. cavall calçat de blanc caballo calzado de blanco.
 21. cavall de bastons, de copes, d'espases, d'oros jocs d'entreteniment caballo de bastos, de copas, de espadas, de oros.
 22. cavall de batalla figuradament caballo de batalla.
 23. cavall de cursa caballo de carreras.
 24. cavall de faves entomologia [insecte bastó] insecto palo.
 25. cavall de mala mort [rossa] jamelgo, penco, matalón.
 26. cavall de serp entomologia [espiadimonis] caballito (o caballo) del diablo, caballito de San Vicente amer.
 27. cavall de sella caballo de silla (o de montar).
 28. cavall d'estable caballo de regalo.
 29. cavall de tir caballo de tiro.
 30. cavall de Troia informàtica troyano, caballo de Troya.
 31. cavall de vapor caballo de vapor.
 32. cavall frisó ciències militars caballo de frisa.
 33. cavall llavorer (o semental) caballo padre (o semental).
 34. cavall marí ictiologia [Hippocampus sp] caballito de mar (o marino), caballo de mar (o marino).
 35. cavall regalat caballo de regalo.
 36. cavalls cotoners (o cotonins) [cavallets] caballos [de cartón].
 37. ésser cavall de bona barra figuradament ser caballo de buena boca, ser de buen comer.
 38. pujar a cavall d'algú figuradament llevar (o manejar, o traer) a alguien como un dominguillo.
 39. saltar del cavall saltar del caballo, desmontar, echar pie a tierra.
 40. tot bon cavall ensopega el mejor escribano echa un borrón.
 41. tot bon cavall ensopega quien tiene boca se equivoca.